transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hormonal regulation of glucose and system A amino acid transport in first trimester placental villous fragments.

Författare och institution:
Anette Ericsson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Bengt Hamark (Institutionen för fysiologi och farmakologi); Nina Jansson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Bengt R Johansson (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Theresa L Powell (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); Thomas Jansson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi)
Publicerad i:
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 288 ( 3 ) s. R656-62
ISSN:
0363-6119
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Alterations in placental nutrient transfer have been implicated in fetal growth abnormalities. In pregnancies complicated by diabetes and accelerated fetal growth, upregulations of glucose transporter 1 (GLUT1) and amino acid transporter system A have been shown in the syncytiotrophoblast of term placenta. In contrast, intrauterine growth restriction is associated with a downregulation of placental system A transporters. However, underlying mechanisms of transporter regulation are poorly understood, particularly in early pregnancy. In this study, hormonal regulation of placental glucose and system A transporters was investigated. The uptake of 3-O-[methyl-(14)C]-d-glucose was studied in villous fragments isolated from first trimester (6-13 wk of gestation) and term human placenta. Villous fragments were incubated in buffer containing insulin, leptin, cortisol, growth hormone (GH), prolactin, IGF-I, or under hypo/hyperglycemic conditions for 1 h. Subsequently, 3-O-[methyl-(14)C]-D-glucose uptake was measured with and without phloretin for 70 s in first trimester tissue and 20 s in term tissue. Methylaminoisobutyric uptake was measured with and without Na+ for 20 min. Glucose uptake was unaltered by hormones or hypo/hyperglycemia. GH decreased system A activity by 31% in first trimester (P < 0.05). The uptake of glucose was 50% higher in term compared with first trimester fragments and increased markedly between 6 and 13 wk of gestation (P < 0.05). We conclude that placental glucose transporter activity is not regulated by short exposures to the hormones or glucose concentrations tested. In contrast to term placental villous fragments, system A activity was not regulated by insulin or leptin in first trimester but was downregulated by GH.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Amino Acid Transport System A, metabolism, Chorionic Villi, drug effects, metabolism, ultrastructure, Female, Gestational Age, Glucose, metabolism, Hormones, pharmacology, Humans, Microscopy, Electron, Microscopy, Electron, Scanning, Monosaccharide Transport Proteins, metabolism, Osmolar Concentration, Pregnancy, Pregnancy Trimester, First, Time Factors, beta-Alanine, analogs & derivatives, pharmacokinetics
Postens nummer:
121004
Posten skapad:
2010-04-30 11:49
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007