transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enterotoxigenic Escherichia coli multilocus sequence types in Guatemala and Mexico

Författare och institution:
Matilda Nicklasson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); John Klena (-); Claudia Rodas (Institutionen för biomedicin); Olga Torres (-); A Louis Bourgeois (-); Ann-Mari Svennerholm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Åsa Sjöling (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Emerging Infectious Diseases, 16 ( 1 ) s. 143-146
ISSN:
1080-6059
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The genetic backgrounds of 24 enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) strains from Mexico and Guatemala expressing heat-stable toxin (ST) and coli surface antigen 6 (CS6) were analyzed. US travelers to these countries and resident children in Guatemala were infected by ETEC strains of sequence type 398, expressing STp and carrying genetically identical CS6 sequences.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
120980
Posten skapad:
2010-04-30 11:27
Posten ändrad:
2011-10-21 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007