transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Primary three-dimensional analysis with perspective-filet view versus primary two-dimensional analysis: evaluation of lesion detection by inexperienced readers at computed tomographic colonography in symptomatic patients

Författare och institution:
Valeria A Fisichella (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Fredrik Jäderling (-); Szerena Horvath (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Per-Ove Stotzer (-); Anders Kilander (-); Mikael Hellström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi)
Publicerad i:
Acta Radiologica, 50 ( 3 ) s. 244-55
ISSN:
0284-1851
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Background: “Perspective-filet view” is a novel three-dimensional (3D) viewing technique for computed tomography colonography (CTC). Studies with experienced readers have shown a sensitivity for perspective-filet view similar to that of 2D or 3D endoluminal fly-through in detection of colorectal lesions. It is not known whether perspective-filet view, compared to axial images, improves lesion detection by inexperienced readers. Purpose: To compare primary 3D analysis using perspective-filet view (3D Filet) with primary 2D analysis, as used by inexperienced CTC readers. Secondary aims were to compare lesion detection by 3D Filet when used by experienced and inexperienced readers, and to evaluate the effect of combined 3D Filet + 2D analysis. Material and Methods: Fifty symptomatic patients were prospectively enrolled. An experienced reader performed 3D Filet analysis followed by complete 2D analysis (3D Filet + 2D), before colonoscopy with segmental unblinding. Two inexperienced readers (readers 2 and 3), blinded to CTC and colonoscopy findings, retrospectively performed 3D Filet analysis and, after 5 weeks, 2D analysis. True positives ≥6 mm detected by the inexperienced readers with 3D Filet and/or 2D were combined to obtain 3D Filet + 2D. Results: Colonoscopy revealed 116 lesions: 16 lesions ≥10 mm, 19 lesions 6–9 mm, and 81 lesions ≤5 mm. For the experienced reader, sensitivities for lesions ≥6 mm with 3D Filet and 3D Filet + 2D were 77% and 83%, respectively. For the inexperienced readers, sensitivities for lesions ≥6 mm with 3D Filet and 2D were 51% and 57% (reader 2) and 40% and 43% (reader 3), respectively. There was no significant difference between 3D Filet and 2D regarding sensitivity and reading time. For lesions ≥6 mm, 3D Filet + 2D improved the sensitivity of reader 2 to 63% and of reader 3 to 51%. Conclusion: Lesion detection by inexperienced readers using perspective-filet view is comparable to that obtained by 2D. Lesion detection improves by combining 3D Filet + 2D, but not to the level of an experienced reader.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Colon, Polyp, CT, Computed tomography, lesion detection, Radiology
Postens nummer:
120824
Posten skapad:
2010-04-29 16:18
Posten ändrad:
2014-04-01 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007