transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Morfiska medvetandetillstånd

Författare och institution:
Åke Sander (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Andrén, M. Björck, H., Kärnfelt, J. & Rosengren, C. (red.) Drömmar. En vänbok till Ingemar Nilsson, s. 289-306
ISBN:
978-91-976239-2-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
Nyckelord:
Alternativa medvetandetillstånd, Alfred Schtz, Carlos Castaneda
Postens nummer:
120790
Posten skapad:
2010-04-29 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007