transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aspects of Psychotherapy. Emotional experiences and personal development

Författare och institution:
Suzanna Lundblad (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Avhandling / Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1101-718X; nr 112
ISBN:
91-628-5438-0
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-01-31
Lokal:
Sal F1 Psyk inst Haraldsg 1 kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15759
Postens nummer:
120765
Posten skapad:
2010-04-29 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007