transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vardagliv med cancer

Författare och institution:
Lisbeth Bengtsson (-); Carina Mannefred (-); Mikaela Starke (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socionomens Forskningssupplement,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Postens nummer:
120727
Posten skapad:
2010-04-28 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007