transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New methods for enhancing the reliability and usefulness of research findings: The research synthesis revolution

Författare och institution:
Ingemar Bohlin (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Annual meeting of the Society for Social Studies of Science, Vancouver 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
120700
Posten skapad:
2010-04-28 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007