transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenskt Hällristnings forsknings Arkiv - a Database and an Archive of Rock Carvings

Författare och institution:
Ulf Bertilsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Adoranten - Årsskrift, 2007 s. 106-113
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Presentation of a new infrstructure for rock art research - SHFA - a data base and an archive with documentations from 4 centuries being digitized and accessible on the projct web site: www.shfa.se Project financed by Riksbankens Jubileumsfond and Riksantikvarieämbetet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Swedish Rock Art Archives, research infrastructure, data base, rock carvings, documentations
Postens nummer:
120681
Posten skapad:
2010-04-28 13:52
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007