transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polisen måste synas på skolorna

Författare och institution:
Christer Philipson (-); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Piteå-tidningen den 19 april 2010.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Polis, skola, närvaro, Barnkonventionen, skadeförebyggande arbete, brottsprevention, skadeprevention, trafikundervisning
Postens nummer:
120487
Posten skapad:
2010-04-27 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007