transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neuropsychological studies on alcohol consumption, affective behavior and impulsivity

Författare och institution:
Åsa K Johansson (Psykologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Avhandling / Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1101-718X; nr 87
ISBN:
91-628-4856-9
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Datum för examination:
2001-06-15
Lokal:
Sal F1, Psyk inst Haraldsg 1 kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15321
Postens nummer:
120368
Posten skapad:
2010-04-26 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007