transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Explanatory Component of Moral Responsibility

Författare och institution:
Gunnar Björnsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Workshop University of California, Riverside, Dpt of Philosophy 7/4 2010,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
Moral responsibility, freedom of will, determinism, explanation, moral psychology
Postens nummer:
120352
Posten skapad:
2010-04-25 19:01
Posten ändrad:
2010-04-25 19:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007