transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillträde till maktens rum. Om intresseorganisationer och miljöpolitiskt beslutsfattande

Författare och institution:
Marie Uhrwing (Statsvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg studies in politics, ISSN 0346-5942 ; nr 70
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Datum för examination:
2001-05-12
Lokal:
Hörsalen Dragonen Statsvet inst Sprängkullsgatan 19 kl. 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15258
Postens nummer:
120214
Posten skapad:
2010-04-22 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007