transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kampen om kurser och perspektiv – en mångfald tolkningar och en heterogen praktik

Författare och institution:
Marie Carlson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Uppdrag Mångfald – Lärarutbildning i omvandling. Red. Marie Carlson & Annika Rabo Umeå: Boréa Bokförlag, s. 185-225
ISSN:
978-91-89140-59-2
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Nyckelord:
mångfaldsfrågor, etnografi, lärarutbildning, profession
Postens nummer:
120192
Posten skapad:
2010-04-21 16:59
Posten ändrad:
2010-04-21 17:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007