transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Bryozoa of Sweden - Morphological and Molecular Data in Modern Taxonomic Research

Författare och institution:
Judith Fuchs (Zoologiska institutionen); Matthias Obst (Zoologiska institutionen, zoomorfologi); Per Sundberg (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Morphology , 269 ( 12 ) s. 1485-1485
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
120132
Posten skapad:
2010-04-21 00:19
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007