transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reglering och kontroll av miljöstörande verksamhet

Författare och institution:
Carina Pettersson (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Humanekologiska skrifter / Institutionen för globala studier, avdelningen för humanekologi, Göteborgs universitet, ISSN 0281-0727; nr 19
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Datum för examination:
2001-04-27
Lokal:
Sal 120, Inst för tvärvet. Brogatan 4 kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Ytterligare information:
Sal 120 Inst för tvärvet. Brogatan 4 kl. 10.00
Postens nummer:
120103
Posten skapad:
2010-04-20 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007