transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maktens åsikter

Författare och institution:
Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen); Birgitta Niklasson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Maktens kön. Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet, s. 247-278
ISBN:
91-578-0490-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nya Doxa
Förlagsort:
Nora
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
åsikter elit representation kön
Postens nummer:
120093
Posten skapad:
2010-04-20 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007