transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förord

Författare och institution:
Lennart Pettersson (Institutionen för kulturvetenskaper); Heidi Hansson (-); Maris Lindgren Leavenworth (-)
Publicerad i:
Regionernas bilder: Estetiska uttryck från och om periferin, s. 7-14
ISBN:
978-91-7264-964-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
Förlagsort:
Umeå
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
120065
Posten skapad:
2010-04-20 08:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007