transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fallet med den muterade science fictiondeckaren: Om populärkulturens litteraritet och didaktiska potential

Författare och institution:
Christian Mehrstam (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Tidskrift för litteraturvetenskap, ( 2010:1 ) s. 35–49
ISSN:
1104-0556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
literariness, genre fiction, education, systems theory
Postens nummer:
119955
Posten skapad:
2010-04-19 08:25
Posten ändrad:
2010-04-22 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007