transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of group counselling for rheumatoid arthritis patients on measures of psychological adjustment to illness

Författare och institution:
Kåre Berglund (-); Lars-Olof Persson (Institutionen för omvårdnad); M Brattström (-)
Publicerad i:
Rheumatology, State of the Art (Eds. G Bálint, B Goemoer, L Hodinka),
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
119900
Posten skapad:
2010-04-16 17:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007