transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Should patients with stenosis of the left main coronary artery waiting for bypass grafting be given priority?

Författare och institution:
Helena Rexius (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 173 ( 4 ) s. 381-2
ISSN:
1488-2329
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Coronary Artery Bypass, Coronary Stenosis, classification, mortality, pathology, surgery, Humans, Morbidity, Postoperative Complications, Prognosis, Risk Factors, Treatment Outcome, Triage, Waiting Lists
Postens nummer:
119872
Posten skapad:
2010-04-16 11:42
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007