transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A randomized trial of labor augmentation by early versus delayed oxytocin infusion in nulliparous women with prolonged labor

Författare och institution:
Anna Dencker (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology, Göteborg, 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv och perinatal omvårdnad
Postens nummer:
119870
Posten skapad:
2010-04-16 11:36
Posten ändrad:
2010-04-16 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007