transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The meaning of parent’s major depression in family life from the children’s perspective

Författare och institution:
Britt Hedman Ahlström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingela Skärsäter (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ella Danielson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
9:th International Family Nursing Conference. From insights to intervention: the cutting edge of family nursing. Reykjavik, Island, 2-5 juni 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
barnens perspektiv, familjeliv, föräldrars egentlig depression
Postens nummer:
119846
Posten skapad:
2010-04-15 19:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007