transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vilnapartituren - en existentiell resa i tid, rum, kropp och minne

Vilna, min älskade

Upphovsman:
Lena Israel (Filmhögskolan)
Antal sidor:
118
Publikationstyp:
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Föreliggande arbete är ett konstnärligt utvecklingsprojekt vid Konstnärlig Fakultet, Göteborgs universitet och består av en poetisk dokumentärfilm "Vilna, min älskade!" samt en tillhörande forskningstext "Vilnapartituren - en existentiell resa i tid, rum, kropp, och minne".
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
film, kvalitet, kulturproduktion, filmproduktion, filmbranschen, organisation, filmhögskolan
Postens nummer:
119814
Posten skapad:
2010-04-15 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007