transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resurser och hälsa: ledares föreställningar om möjligheter och vägar att påverka anställdas hälsa och minska sjukskrivning.

Författare och institution:
Katrin Skagert (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); Lotta Dellve (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); Kristina Håkansson (Institutionen för arbetsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Rapport från Arbets- och miljömedicin, ISSN 1650-4321; nr 101
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
Postens nummer:
119760
Posten skapad:
2010-04-14 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007