transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constructing grounded theory. A practical guide through qualitative analysis

Författare och institution:
Eva Brink (-); Lotta Dellve (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gunilla Klingberg (Institutionen för odontologi); Ulrika Hallberg (Institutionen för odontologi); Kajsa H. Abrahamsson (Institutionen för odontologi); Kerstin Wentz (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 1 ( 3 ) s. 188-192
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
119756
Posten skapad:
2010-04-14 15:04
Posten ändrad:
2011-12-20 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007