transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visa solidaritet vid olyckor

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 13 april 2010.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Olycksplatser, stöd, social solidaritet, plikt, omhändertagande, medmänsklighet
Postens nummer:
119717
Posten skapad:
2010-04-14 09:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007