transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does psychological distress influence reporting of demands and control at work?

Författare och institution:
Kerstin Waldenström (-); Ingvar Lundberg (-); Måns Waldenström (-); Annika Härenstam (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Occupational and Environmental Medicine, 60 s. 887-891
ISSN:
1470-7926
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
External assessments, methods
Postens nummer:
119699
Posten skapad:
2010-04-13 16:56
Posten ändrad:
2013-01-31 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007