transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What factors determine future bronchial hyper-responsiveness following early wheezing?

Författare och institution:
Sigurdur Kristjánsson (-); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 96 ( 10 ) s. 1387-8
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Bronchial Hyperreactivity, physiopathology, Child, Child Welfare, Humans, Respiratory Sounds, physiopathology, Risk Factors, Time Factors
Postens nummer:
119636
Posten skapad:
2010-04-12 17:58
Posten ändrad:
2010-04-12 18:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007