transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Challenges to 21st century paediatrics.

Författare och institution:
Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bernt Alm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 99 ( 1 ) s. 8-9
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adolescent, Child, Continuity of Patient Care, Europe, Guidelines as Topic, Humans, Pediatrics, standards, trends, Physician's Role, Primary Health Care, trends, Young Adult
Postens nummer:
119633
Posten skapad:
2010-04-12 17:50
Posten ändrad:
2011-07-05 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007