transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Findings about sudden infant death having attracted attention. Minimal risk in supine position and free face]

Uppmärksammade fynd om plötslig spädbarnsdöd. Minimal risk vid ryggläge och fritt ansikte.

Författare och institution:
Hugo Lagercrantz (-); Miriam Katz-Salamon (-); Bernt Alm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 50-51 ) s. 3406-7
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Humans, Infant, Infant, Newborn, Risk Factors, Sudden Infant Death, etiology, Supine Position
Postens nummer:
119630
Posten skapad:
2010-04-12 17:19
Posten ändrad:
2010-04-12 18:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007