transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integrals and Valuations

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU)); Bas Spitters (-)
Publicerad i:
Logic and Analysis, 1
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
119563
Posten skapad:
2010-04-10 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007