transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Delaktighet - på barns villkor?

Författare och institution:
Monica Nordenfors (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-976531-6-9
Antal sidor:
87
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Göteborgs stad/Tryggare Mänskligare Göteborg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vi lever i en tid då barns förutsättningar flitigt belyses och diskuteras. Barn har fått rättigheter men mycket arbete återstår. Den här boken är skriven på uppdrag av Tryggare Mänskligare Göteborg. Det är kunskapsöversikt av studier kring hur barn görs delaktiga i frågor som berör barn. Studier kring barns delaktighet spänner över ett brett fält och rapporten syftar till att ge några exempel på viktiga resultat. Med hjälp av olika teorier belyses barns delakighet i olika sammanhang.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Barn, delaktighet, Barnkonventionen
Postens nummer:
119455
Posten skapad:
2010-04-09 11:45
Posten ändrad:
2016-05-09 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007