transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett ställe- ett jobb.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidskriften Social Qrage. En tidning från SKTF., ( 2 ) s. 15
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinder, funktionshindervänlighet, arbetsmarknad, offentliga uppdrag, one-stop-shops
Postens nummer:
119352
Posten skapad:
2010-04-08 07:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007