transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The ledung and the continuity of warfare from the Viking Age to the Middle Ages: the example of Sweden

Författare och institution:
Thomas Lindkvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
John Sheehan & Donnchadh Ó Corráin (eds.), The Viking Age: Ireland and the West. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Cork, 18-27 August 2005, s. 227-233
ISBN:
978-1-84682-101-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Four Courts Press
Förlagsort:
Dublin
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
119294
Posten skapad:
2010-04-06 17:47
Posten ändrad:
2011-02-23 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007