transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Sexual dysfunction common among patients with refractory angina pectoris. Surprisingly many in this patient group are sexually active]

Sexuell dysfunktion vanligt bland patienter med refraktär angina pectoris. Men förvånansvärt många i denna patientgrupp är sexuellt aktiva.

Författare och institution:
Ann-Charlotte Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Kerstin Moberg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Paulin Andréll (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Lars-Gösta Dahlöf (Psykologiska institutionen); Tore Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Clas Mannheimer (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 103 ( 24-25 ) s. 1926-9
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Adult, Aged, Aged, 80 and over, Angina Pectoris, complications, physiopathology, psychology, Erectile Dysfunction, complications, psychology, therapy, Female, Humans, Libido, physiology, Male, Middle Aged, Penile Erection, physiology, psychology, Quality of Life, Questionnaires, Sexual Dysfunction, Physiological, complications, psychology, therapy, Social Support
Postens nummer:
119292
Posten skapad:
2010-04-06 17:14
Posten ändrad:
2010-04-07 08:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007