transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hälso- och sjukvårdens utmaningar

Författare och institution:
Ingvar Karlberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
I Suserud B O och Svensson L (red) Prehospital akutsjukvård. . Liber förlag. , s. 30-33
ISBN:
978-91-47-08448-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
119277
Posten skapad:
2010-04-06 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007