transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Islam Kommer Till Västeuropa. Några Reflektioner Kring Traditionsförmedlingens Hermeneutik

Författare och institution:
Åke Sander (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
B. Swedin (Red.) 7:e Nordiska Migrationsforskarseminariet, Sigtuna 1986 - Slutrapport, Naut-rapport 1987:2, s. 475-496
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordiska Ministerrådet/Deligationen för invandrarforskning
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1987
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
Nyckelord:
Kulturmöten, tvärkulturell förståelse
Postens nummer:
119269
Posten skapad:
2010-04-06 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007