transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Case study Sweden

Författare och institution:
Ingvar Karlberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Health care outside hospital. Assessing generalist and specialist care in eight countries. European Observatory on Health Systems and Policies Studies,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
Health Systems Research
Postens nummer:
119260
Posten skapad:
2010-04-06 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007