transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language Use in Swedish Mobile Text Messages

Författare och institution:
Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Mobile Communications. Re-negotiation of the Social Sphere, s. 313-334
ISBN:
1-85233-931-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer-Verlag
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
119241
Posten skapad:
2010-04-06 11:50
Posten ändrad:
2010-04-06 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007