transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I stjärnans skugga

Författare och institution:
Johan Kärnfelt (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Lychnos, s. 255-282
ISSN:
0076-1648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Knut Lundmark, Tycho Brahe, film
Postens nummer:
119216
Posten skapad:
2010-04-05 17:18
Posten ändrad:
2011-06-28 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007