transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[What is really an optimal treatment in type 2 diabetes? New studies call for reflection]

Vad ar egentligen en optimal behandling vid typ 2-diabetes? Nya studier manar till eftertanke.

Författare och institution:
Peter M Nilsson (-); Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 105 ( 14 ) s. 985-6
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Nyckelord:
Cardiovascular Diseases, etiology, Diabetes Complications, prevention & control, Diabetes Mellitus, Type 2, blood, complications, drug therapy, Hemoglobin A, Glycosylated, analysis, Humans, Hypoglycemic Agents, therapeutic use, Insulin, therapeutic use, Risk Factors
Postens nummer:
119194
Posten skapad:
2010-04-05 16:24
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007