transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Cancer more common in diabetes. Maybe the treatment itself also plays a role]

Cancer är vanligare vid diabetes. Kanske spelar själva behandlingen också en roll.

Författare och institution:
Peter M Nilsson (-); Björn Eliasson (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 4 ) s. 170-1
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Nyckelord:
Diabetes Mellitus, Type 1, complications, drug therapy, Diabetes Mellitus, Type 2, complications, drug therapy, Humans, Hypoglycemic Agents, administration & dosage, adverse effects, Insulin, administration & dosage, adverse effects, Neoplasms, etiology, mortality, Risk Factors
Postens nummer:
119185
Posten skapad:
2010-04-05 16:02
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007