transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cross-cultural patterns in mobile-phone use: public space and reachability in Sweden, the USA and Japan

Författare och institution:
Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Naomi S. Baron (-)
Publicerad i:
New Media & Society, 12 ( 1 ) s. 13-34
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Contemporary mobile-phone technology is becoming increasingly similar around the world. However, cultural differences between countries may also shape mobile-phone practices. This study examines a group of variables connected to mobile-phone use among university students in Sweden, the USA and Japan. Key cultural issues addressed are attitudes towards quiet in public space, personal use of public space and tolerance of self-expression. Measures include the appropriateness of using mobiles in various social contexts and judgments of what respondents like most and like least about having a mobile phone. Analysis revealed a number of culturally associated differences, as well as a shared conflicting attitude towards the advantages and disadvantages of reachability by mobile phone.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Postens nummer:
119147
Posten skapad:
2010-04-01 19:03
Posten ändrad:
2010-04-06 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007