transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När det lokala tar hand om det centrala -hur två kommuner omvandlar den statliga styrningen av skolan

Författare och institution:
Ylva Mühlenbock (Förvaltningshögskolan)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs universitet, ISSN 1401-7199
Antal sidor:
95
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Datum för examination:
1999-09-30
Opponent:
Docent Lars Norén, Handelshögskolan Göteborg
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
statlig styrning, kommuner, skola
Postens nummer:
119079
Posten skapad:
2010-04-01 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007