transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Wiki as a Collaborative Language- Learning Tool

Författare och institution:
Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Berner Lindström (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
CALICO, Tempe, Arizona, USA. “Language learning in the era of ubiquitous computing”,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
119030
Posten skapad:
2010-03-31 22:03
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007