transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

If the language is the tool, what is the outcome?

Författare och institution:
Linda Bradley (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation, Chalmers & Institutionen för pedagogik och didaktik); Berner Lindström (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik och didaktik & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Hans Rystedt (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Sylvi Vigmo (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
EUROCALL, Ulster, Northern Ireland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
119025
Posten skapad:
2010-03-31 21:52
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007