transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

p63 and IRF6: brothers in arms against cleft palate

Författare och institution:
Amel Gritli Linde (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Journal of Clinical Investigation, 120 ( 5 ) s. 1386-1389
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi ->
Molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
118988
Posten skapad:
2010-03-31 17:47
Posten ändrad:
2010-12-08 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007