transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Före bornholmsmodellen - språklekar i förskolan

Författare och institution:
Görel Sterner (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Ingvar Lundberg (Psykologiska institutionen)
ISBN:
978-91-27-41747-2
Antal sidor:
143
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Natur & kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Boken innehåller 25 språksamlingar för barn i åldern 2-6 år, 10 för de yngre barnen och 15 för de äldre, med direkta förslag på lekar, sånger och övningar såsom rim och ramsor, ords sammansättningar och innebörder, gemensamma dikteringar, lekskrivning, sång- och rörelselekar, högläsning och spännande samtal. Boken utvecklar förmågan att resonera och argumentera och övar upp sin uppmärksamhet, koncentration och uthållighet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Språkutveckling - förskolan
Ytterligare information:
Kopieringsunderlag, bildkort, CD med bokens sånger och sånglekar
Postens nummer:
118958
Posten skapad:
2010-03-31 15:57
Posten ändrad:
2012-01-10 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007