transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studies of the regulation of the mouse carboxyl ester lipase gene in mammary gland

Författare och institution:
Marie Kannius-Janson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, molekylärbiologi); Ulf Lidberg (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Kåre Hultén (Institutionen för fysiologi och farmakologi); Amel Gritli Linde (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral biokemi); Gunnar Bjursell (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, molekylärbiologi); Jeanette Nilsson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, molekylärbiologi)
Publicerad i:
Biochemical Journal, 336 s. 577-585
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Postens nummer:
118929
Posten skapad:
2010-03-31 14:19
Posten ändrad:
2013-01-30 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007