transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oförklarad bröstsmärta ur ett patientperspektiv

Författare och institution:
Karin I Kjellgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Annika Janson Fagring (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Margaretha Jerlock (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Catharina Welin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Vaskulär medicin, 25 ( 4 ) s. 211-213
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
De senaste tjugo åren har antalet patienter med oförklarad bröstsmärta mer än fördubblats. Patienterna är oftast i medelåldern och mer än en tredjedel är födda utanför Sverige. Smärtan orsakar oro, ångest, osäkerhet och kraftlöshet. Två avhandlingar från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet [1, 2] har studerat oförklarad bröstsmärta, främst ur patientens synvinkel.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
bröstsmärta, stress, sömn, ångest, depression, socialt stöd,
Postens nummer:
118919
Posten skapad:
2010-03-31 12:39
Posten ändrad:
2010-07-08 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007